Live
55KuyashiKuyashi3NexicNexic053NexicNexic2MajinJosephMajinJoseph052NexicNexic2Yogi BackairYogi Backair147Yogi BackairYogi Backair2HollywoodHollywood143skateskate0HollywoodHollywood244Yogi BackairYogi Backair2PliPli037HollywoodHollywood2Doctor TropicalDoctor Tropical038PliPli2FireFire031Doctor TropicalDoctor Tropical2DMRDMR132HollywoodHollywood2BarcodeBarcode033FireFire2polodad42polodad42034PliPli2StifStif116CurryCurry0DMRDMR215MochaMocha0BarcodeBarcode214FluxFlux1polodad42polodad42256RussellRussell3KuyashiKuyashi054RussellRussell3KuyashiKuyashi250KuyashiKuyashi2NexicNexic049RussellRussell2MajinJosephMajinJoseph042NexicNexic2ColonyColony041KuyashiKuyashi22Shadez2Shadez140Yogi BackairYogi Backair0MajinJosephMajinJoseph239RussellRussell2skateskate126PliPli1ColonyColony225NexicNexic2FireFire0242Shadez2Shadez2HollywoodHollywood023KuyashiKuyashi2Doctor TropicalDoctor Tropical022MajinJosephMajinJoseph2ApplesApples021Yogi BackairYogi Backair2L3375L3375020FancyFancy0skateskate219RussellRussell2JoppsJopps013ColonyColony2Dollar BillDollar Bill012PliPli2NorthbadNorthbad011BigJoeBigJoe0FireFire210HollywoodHollywood2TitsTits092Shadez2Shadez2SuperbagelSuperbagel08KoleslawingKoleslawing1Doctor TropicalDoctor Tropical27ApplesApples2DMRDMR06MajinJosephMajinJoseph2CurryCurry05L3375L33752BarcodeBarcode04Yogi BackairYogi Backair2MochaMocha03skateskate2polodad42polodad4202FancyFancy2FluxFlux01JoppsJopps2StifStif1Round 1Round 2Round 3Round 4SemifinalsFinalsLosers Round 1Losers Round 2Losers Round 3Losers Round 4Losers Round 5Losers Round 6Losers Round 7Losers Round 8
Kuyashi
Nexic
Nexic
MajinJoseph
MajinJoseph
Colony
Nexic
Yogi Backair
Colony
2Shadez
Yogi Backair
Hollywood
2Shadez
Jopps
Colony
Apples
skate
Hollywood
Yogi Backair
Pli
Fancy
Jopps
Apples
L3375
Hollywood
Doctor Tropical
Pli
Fire
Jopps
Dollar Bill
Fancy
BigJoe
L3375
Tits
Apples
Koleslawing
Doctor Tropical
DMR
Hollywood
Barcode
Fire
polodad42
Pli
Stif
Northbad
Dollar Bill
Superbagel
Tits
Curry
DMR
Mocha
Barcode
Flux
polodad42
Russell
Kuyashi
Russell
Kuyashi
Kuyashi
Nexic
Russell
MajinJoseph
Nexic
Colony
Kuyashi
2Shadez
Yogi Backair
MajinJoseph
Russell
skate
Pli
Colony
Nexic
Fire
2Shadez
Hollywood
Kuyashi
Doctor Tropical
MajinJoseph
Apples
Yogi Backair
L3375
Fancy
skate
Russell
Jopps
Colony
Dollar Bill
Pli
Northbad
BigJoe
Fire
Hollywood
Tits
2Shadez
Superbagel
Koleslawing
Doctor Tropical
Apples
DMR
MajinJoseph
Curry
L3375
Barcode
Yogi Backair
Mocha
skate
polodad42
Fancy
Flux
Jopps
Stif